Obchodné podmienky

1. Základné podmienky

Prevádzkovateľom stránok www.pelotony.com a predajcom je spoločnosť Citybikes, s.r.o. so sídlom Nádražní 162, Pyšely, IČ 27425622, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddieli C, vložke číslo 116182.

Zákazníkom je každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a uzavrie s predajcom kúpnu zmluvu (vykoná nákup tovaru).

2. Objednanie tovaru

Všetky objednávky odoslané prostredníctvom e-shopu www.pelotony.com sú závaäzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, kúpna zmluva vzniká v okamihu prebratia objednaného tovaru zákazníkom. Vlastnícke právo k tovaru vzniká zákazníkovi zaplatením kúpnej sumy.

Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci kópiu objednávky na svoj e-mail. Pokiaľ kópia objednávky na zadaný e-mail nedorazí, bezodkladne nás kontaktujte. Po obdržaní objednávky vám potvrdíme prijatie objednávky. V prípade, že by došlo k neočakávaným zmenám termínu, resp. podmienok dodania tovaru, budeme vás kontaktovať a dohodneme ďalší postup.

3. Spôsob platby

Objednaný tovar je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  • dobierkou – platba pri prebratí zásielky

  • prevodom – zákazník bude kontaktovaný a informovaný o stave zásielky, následne vykoná platbu na náš účet. Po pripísaní čiastky na účet bude tovar s faktúrou odoslaný zákazníkovi na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu

  • prevodom cez službu GoPay - zákazník bude okamžite presmerovaný do internetového bankovníctva svojej banky, kde vykoná platbu. Po pripísaní čiastky na náš účet bude tovar s faktúrou odoslaný zákazníkovi na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu

  • v hotovosti – pri osobnom odbere na odbernom mieste (predjňa Citybikes)

  • platobnou kartou - pri osobnom odbere na odbernom mieste (predjňa Citybikes)

  • platobnou kartou online – prostredníctvom platobnej brány GoPay

4. Dodacie lehoty tovaru

Tovar dodávame do troch pracovných dní, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade, že by došlo k neočakávanej zmene dodacej lehoty, budeme vás informovať o najbližšom možnom dodaní tovaru.

5. Spôsob doručenia

Drobný tovar je zákazníkovi doručovaný prostredníctvom Českej pošty („balík na poštu“ alebo „balík do ruky“) alebo službou Zásilkovna na zvolenú pobočku. Objemné zásielky (bicykle, elektrobicykle a pod.) zasielame kuriérskou spoločnosťou Toptrans. Tovar je odoslaný v kartónovom obale spoločne s príslušnými dokumentmi (predajným dokladom, záručným listom, návodom na použitie a pod.). Iný spôsob doručenia je možné dohodnúť pri telefonickom kontakte s našim pracovníkom po obdržaní vašej objednávky. Tovar je štandardne balený do obalov spĺňajúcich podmienky §3 a §4 zákona č. 477/2001 Sb., o obaloch.

Možný je tiež osobný odber v predajni Citybikes (Nám. Svatopluka Čecha 3, 101 00 Praha 10 – Vršovice, počas otváracích hodín). V prípade osobného odberu vás budeme informovať v momente, keď bude tovar pre vás pripravený.

Tiež je možné dohodnúť aj osobné doručenie technikom, ktorý bicykel privezie a nastaví na mieste na vašu postavu. Táto služba je obmedzená iba na doručenie po Prahe. Doručovanie prebieha spravidla raz v týždni, vždy vo štvrtok (po predchádzajúcej dohode so zákazníkom).

6. Cena dopravného

Pri nákupe tovaru na www.pelotony.com v cene presahujúcej 120€  je dopravné zdarma (okrem osobnej dopravy technikom).

Pre doručenie zakúpeného tovaru je možné využiť viacero spôsobov. Prehľad dopravcov, spolu s cenami, poskytuje nasledujúca tabuľka:

Dopravca

Cena

Toptrans – do 200€

8€

Toptrans – do 200€ (platba dobierkou)

10€

Zásielkovňa (drobné zásielky)*

3,30€

Zásielkovňa (plášte)

6,10€

Zásielkovňa - dobierka

0,60€

Toptrans – nad 200€

0€

Toptrans – nad 200€ (platba dobierkou)

10€

Slovenská pošta - do 120€

6€

Slovenská pošta (platba dobierkou) - do 120€

7€

Slovenská pošta - nad 120€

0€

Slovenská pošta (platba dobierkou) - nad 120€

1€

* so službou Zásielkovňa nie je možné doručiť detské sedačky

7. Prevzatie tovaru

Zákazník alebo príjemca tovaru je povinný skontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné známky poškodenia. Zákazník by si mal vo vlastnom záujme skontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť, resp. požiadať dopravcu o doručenie v ďalší deň a medzitým problém s nami konzultovať. Pokiaľ k vám dorazí zásielka viditeľne poškodená, v žiadnom prípade ju nepreberajte a spíšte s dopravcom reklamačný protokol. V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný okamžite kontaktovať prevádzkovateľa e-shopu. Ak zákazník nepríjme objednanú zásielku, spôsobí tým prevádzkovateľovi škodu (poštovné, dopravné, balné), ktorá bude následne vymáhaná občiansko-právnou cestou.

8. Reklamácia a záruka

Pre reklamáciu tovaru platia ustanovenia Občianského zákonníka č. 89/2012 Sb., v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Sb., v znení neskorších predpisov. Záručná doba na všetok tovar (s výnimkou akumulátorov elektrobicyklov, viď. nižšie) pre zákazníkov bez daného IČ je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom. Záručná doba na všetok tovar pre zákazníkov so zadaným IČ je daná výrobcom tovaru a je uvedená v záručnom liste a začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom. Kupujúci je povinný pri doručení prepravcom tovar riadne skontrolovať, či nevykazuje vady spôsobené prepravou. Pokiaľ kupujúci zistí, že tovar takéto vady vykazuje, je povinný tovar neprevziať a spísať s dopracvom reklamačný protokol. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný okamžite upovedomiť predajcu.

Záruka na akumulátory (batérie) sa riadi podmienkami výrobcu a môže sa líšiť. V sade ElectroKit a pri elektrobicykloch Kolos, Columbus Antilope, Ready, Connect, Messenger a Edison je 24 mesiacov na „nechemické“ časti batérie (teda obal, elektronika, nabíjačka a pod.). Pri článkoch batérie garantujeme životnosť 12 mesiacov a max. 800 nabíjacích cyklov. Táto záruka sa vzťahuje na poruchu jednotlivých článkov a riadiacej jednotky BMS. Záruka sa nevzťahuje na celkové opotrebovanie všetkých článkov vplyvom používania nad rámec celkového garantovaného počtu 800 nabíjacích cyklov. Záruka sa tiež nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie s batériou, napr. „podbitie“ batérie, kedy má batéria nižšiu než nominálnu hodnotu napätia (napr. v dôsledku dlhodobého uskladnenia vybitej batérie).

Venujte preto pozornosť „Návodu na obsluhu/záručnému listu“ priloženého k tovaru, ktorý podrobne popisuje chyby, ktoré možno reklamovať a podmienky uplatnenia záruky. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktu, funčkných vlastností a škôd spôsobných nesprávnym používaním produktu, nedodržaním používateľských inštrukcií, zanedbaním údržby, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a nesprávnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné tovar doručiť (osobne alebo poštou) na adresu predajcu. Pri zasielaní poštou nám prosím túto skutočnosť oznámte na adrese info@pelotony.com

Pre uplatnenie reklamácie je nutné, aby táto zásielka obsahovala:

  • doklad o kúpe tovaru

  • potvrdený záručný list

  • reklamačný list, na ktorom sú uvedené vaše kontaktné údaje, popis tovaru a chyby, dátum a váš podpis

Reklamovaný tovar v záručnej dobe musí byť k reklamácii dodaný vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo v balení pri výrobku. V prípade, že bude reklamácia oprávnená a výrobok alebo jeho časť bude uznaný za chybný, budú náklady vynaložené na prepravu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou zákazníkovi nahradené.

Veríme, že všetky prípadné reklamácie budú vybavené včas a bez problémov k vašej spokojnosti.

9. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Pri tovare zakúpenom prostredníctvom nášho e-shopu má zákazník právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu (dopravné k predávajúcemu hradí kupujúci). Tento tovar nesmie byť nijako poškodený, niesť žiadne znaky používania, či inak znehodnotený a ďalej musí byť zabalený v pôvodnom obale (nepoškodenom a neporušenom) spoločne so všetkým príslušenstvom. Zásielka s tovarom, daňovým dokladom a príslušenstvom musí byť odoslaná najneskôr 14. deň od dátumu doručenia adresátovi na adresu predávajúceho, pričom rozhodujúci je dátum podania zásielky. Po jeho doručení a prekontrolovaní bude najneskôr do 30 dní zákazníkovi zaslaná čiastka zodpovedajúca rozdielu nákupnej ceny a nákladov predávajúceho súvisiacich s dodaním tovaru na nim udané číslo bankového účtu, prípadne inak na základe vzájomnej dohody.

Pri vrátení tovaru nám, prosím, túto skutočnosť oznámte na adrese Citybikes, s.r.o. , nám. Svatopluka Čecha 1348/3, Praha 10, 101 00.

Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku z dôvodu prekontrolovania tovaru. Takáto zásielka nebude z našej strany prebratá.

10. Ochrana osobných údajov

Vyplnením registračného formuláru, resp. záväznej objednávky v rámci e-shopu www.pelotony.com kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním archivovaním osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Ďalej kupujúci udeľuje súhlas predávajúcemu k zasielaniu obchodných oznámení podľa Zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Osobné údaje (napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie, atď.), ktoré nám boli dané behom registrácie zákazníka sú predajcom považované za diskrétne a je s nimi nakladané v súlade so všetkými zákonnými ustanoveniami, vzťahujúcimi sa na správu a nakladanie s osobnými údajmi podľa §11 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. Predajca údaje o zákazníkovi zásadne neposkytuje tretím stranám, okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banka, pošta, dopravca a pod.) a to iba v nutnom rozsahu.

11. Záverečné ustanovenia

Predajca si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať text Obchodných podmienok. Zmeny vykonané v Obchdných podmienkach sú platné a účinné od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy boli zmeny zverejnené na stránkach predajcu. Vzťahy medzi zákazníkom a predajcom neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom, resp. pre zákazníkov s IČ sa vzťahy riadia Obchodným zákonníkom. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.12.2016.


Tento web používa na poskytovanie služieb súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
OK   Ďalšie informácie